εικόνα

Λίπασμα: Κατηγορίες, είδη και πώς επιλέγουμε

Λίπασμα: Κατηγορίες, είδη και πώς επιλέγουμε

Λίπασμα: Κατηγορίες, είδη και πώς επιλέγουμε

Όλα τα φυτά που καλλιεργούμε χρειάζονται ορισμένα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που παίρνουν από το έδαφος για να αναπτυχθούν, να μας χαρίσουν υπέροχα λουλούδια και νόστιμους καρπούς. Πολλές φορές, ωστόσο, το χώμα δεν περιέχει αρκετά θρεπτικά συστατικά για καλύψει τις ανάγκες των φυτών και απαιτείται να βάζουμε λίπασμα για να τα διατηρήσουμε υγιή και δυνατά. Η λίπανση, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιεργητικές εργασίες, μαζί με το πότισμα, το κλάδεμα και την προστασία των φυτών.
 
Όταν μιλάμε για λίπασμα στα φυτά, αναφερόμαστε σε ουσίες φυσικές ή χημικές που συντελούν στην ριζοβολία, στην ανάπτυξη, στην ανθοφορία και την καρποφορία των φυτών. Χρησιμοποιώντας λίπασμα στα φυτά μας, εμπλουτίζουμε με θρεπτικά συστατικά το έδαφος και αναπληρώνουμε τα στοιχεία που απορροφούνται κατά την καλλιέργεια των φυτών. Ιδιαίτερα, όταν έχουμε φυτεύσει φυτά σε γλάστρα στο μπαλκόνι ή στην αυλή μας, η ανάγκη για λίπανση ανά τακτά διαστήματα είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά ποια είναι τα βασικά είδη λιπάσματος, πότε χρειάζεται να βάζουμε λίπασμα στα φυτά και πώς επιλέγουμε το κατάλληλο λίπασμα.

 


Ποιοι είναι τα βασικά είδη λιπασμάτων;

 

Yπάρχουν πολλά είδη λιπάσμάτος που συναντάμε στο εμπόριο και ποικίλουν ανάλογα την προέλευση και την μορφή τους. Ανάλογα την προέλευση τους, τα λιπάσματα διαχωρίζονται σε:

 
– Οργανικά ή βιολογικά λιπάσματα
 

Τα οργανικά λίπασματα προέρχονται από την αποσύνθεση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων και είναι εγκεκριμένα για χρήση στη βιολογική γεωργία, γι’ αυτό πολλές φορές αναφέρονται και ως βιολογικά λιπάσματα. Ως οργανικό λίπασμα μπορεί να χαρακτηριστεί η κοπριά, το κομπόστ, το λίπασμα από φύκια, καθώς και πολλά άλλα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και έχουν ποικίλες συνθέσεις. Τα οργανικά λιπάσματα έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επιπλέον περιέχουν οργανική ουσία που βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Εκτός από το γεγονός ότι εφοδιάζουν τα φυτά με θρεπτικά συστατικά, παράλληλα βελτιώνουν την ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.

 


Φτιάχνουμε κομπόστ, ένα φυσικό λίπασμα
Φτιάχνουμε κομπόστ, ένα φυσικό λίπασμα


 
– Χημικά λιπάσματα
 

Τα χημικά λιπάσματα προκύπτουν από τη σύνθεση χημικών στοιχείων μέσα από διάφορες χημικές αντιδράσεις και αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές. Τα χημικά λιπάσματα έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι χαμηλότερα σε κόστος και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στους καλλιεργητές, λόγω της ποικίλης σύνθεσης τους, σε όλα τα στάδια της καλλιεργειας, από το ρίζωμα και την ανάπτυξη του φυτού μέχρι την καρπόδεση και την παραγωγή την καρπών.

 
– Οργανοχημικά λιπάσματα
 

Τα οργανοχημικά λιπάσματα αποτελούν ένα συνδυασμό χημικών και οργανικών λιπασμάτων, καθώς περιέχουν συγχρόνως χημικά στοιχεία και ποσότητα οργανικής ουσίας. Με άλλα λόγια, τα οργανικά λιπάσματα είναι σχετικά πιο οικονομικά από τα βιολογικά, έχουν ποικίλη σύνθεση και προσφέρονται για πολλές καλλιέργειες, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του εδάφους.

 


Τι προσφέρει το άζωτο ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Τι προσφέρει το άζωτο ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες


 

Ποιες μορφές λιπασμάτων υπάρχουν;

 

Ανάλογα με τη μορφή, υπάρχουν τα κοκκώδη και τα κρυσταλλικά λιπάσματα που είναι σε στερεή μορφή, καθώς και λιπάσματα σε υγρή μορφή:

 
– Κοκκώδη λιπάσματα
 

Πρόκειται για λιπάσματα σε μορφή κόκκων. Τα κοκκώδη λιπάσματα συνήθως απορροφώνται πιο σταδιακά από το έδαφος και το ριζικό σύστημα των φυτών. Στα κοκκώδη λιπάσματα, κάθε κόκκος περιέχει αναλογικά όλα τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος. Υπάρχουν και τα σύμμεικτα ή blend λιπάσματα, τα οποία έχουν κοκκώδη μορφή αλλά στα οποία γίνεται απλή ανάμιξη των πρώτων υλών.

 
– Κρυσταλλικά λιπάσματα
 

Πρόκειται για λιπάσματα σε μορφή σκόνης. Τα κρυσταλλικά λιπάσματα τα προμηθευόμαστε σε στερεή μορφή και είναι υδατοδιαλυτά, δηλαδή διαλύονται πολύ εύκολα στο νερό και απορροφώνται άμεσα από τα φυτά μέσω του ποτίσματος.

 
– Λιπάσματα σε υγρή μορφή
 

Τα υγρά λιπάσματα διαλύονται στο νερό και εφαρμόζονται μέσω του συστήματος άρδευσης κατά το πότισμα ή με ψεκασμό του φυλλώματος των φυτών. Είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα διαδεδομένα σε ερασιτεχνικά σκευάσματα, καθώς επειδή είναι υδατοδιαλυτά μπορούμε πολύ εύκολα να τα εφαρμόσουμε με ένα ποτιστήρι. Τα υγρά λιπάσματα έχουν το πλεονέκτημα της άμεσης απορρόφησης ειδικά μέσω των ψεκασμών, όταν υπάρχουν προβληματικά εδάφη.

 


Τι είναι τα διαφυλλικά λιπάσματα και πώς τα χρησιμοποιούμε
Τι είναι τα διαφυλλικά λιπάσματα και πώς τα χρησιμοποιούμε


 

Ποια στοιχεία περιέχονται σε ένα λίπασμα και τι σημαίνουν οι αριθμοί στην ετικέτα κάθε λιπάσματος;

 

Σε κάθε λίπασμα, χημικό ή οργανικό, στην ετικέτα πάνω στην συσκευασία του, αναφέρονται αρχικά τρεις βασικοί αριθμοί που δείχνουν την περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) στα τρία βασικά στοιχεία θρέψης, κατά σειρά: άζωτο, φώσφορος και κάλιο. Για παράδειγμα, το λίπασμα 12-6-18 περιέχει 12% άζωτο, 6% φώσφορο, και 18% κάλιο.
 
Το άζωτο ως λίπασμα στα φυτά προφέρει πλούσια βλάστηση, γρήγορη ανάπτυξη, μεγαλύτερο ύψος, μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια και έντονο πρασίνισμα στα φύλλα. Η προσθήκη φωσφόρου στα φυτά συντελεί θετικά σε πλήθος σημαντικών λειτουργιών, όπως γρήγορη ανάπτυξη δυνατού ριζικού συστήματος, σχηματισμός και καλή ανάπτυξη των ανθέων και δημιουργία ποιοτικών καρπών και σπόρων. H προσθήκη καλίου στα φυτά βοηθά στην δημιουργία ποιοτικών καρπών των καλλιεργειών, τόσο ως προς το μέγεθος, τον χρωματισμό και την γεύση, ενώ προσφέρει και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των φυτών σε δυσμενείς συνθήκες παγετού, δυνατών ανέμων, ξηρασίας.

 


Τι προσφέρει ο φώσφορος ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Τι προσφέρει ο φώσφορος ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες


 

Στα λιπάσματα μπορεί να περιέχονται κι άλλα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται σε μικρότερη περιεκτικότητα όπως μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρος, ψευδάργυρος και βόριο. Το μαγνήσιο και ο σίδηρος βοηθούν στο πρασίνισμα των φύλλων και στην εξασφάλιση πλούσιας βλάστησης. Το ασβέστιο ενισχύει σημαντικά την συνεκτικότητα των καρπών για να μη μαλακώνουν εύκολα, αυξάνει το μέγεθος των καρπών και βελτιώνει την ποιότητα τους. Τέλος, το βόριο και ο ψευδάργυρος είναι πολύ σημαντικό για το στάδιο της άνθησης και της καρπόδεσης και συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της συνολικής παραγωγής κάθε χρόνο.

 


Ασβέστιο, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Ασβέστιο, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες


 

Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο λίπασμα για τα φυτά;

 

Η επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος της καλλιέργειας, το έδαφος στο οποίο καλλιεργούμε, το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται το φυτό, η σύνθεση και η μορφή του λιπάσματος, ποια λειτουργία του φυτού θέλουμε να συντελέσει, καθώς επίσης από το οικονομικό κόστος του. Ειδικά για επαγγελματικές καλλιέργειες, πριν προχωρήσουμε στην επιλογή λιπάσματος είναι σημαντικό να γίνεται ανάλυση εδάφους για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το είδος λίπανσης και την ποσότητα λιπάσματος που χρειάζεται το χωράφι μας. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που θα μας βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος.

 


Πώς γίνεται η ανάλυση εδάφους και σε τι χρησιμεύει
Πώς γίνεται η ανάλυση εδάφους και σε τι χρησιμεύει


 
– Λίπασμα για βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών
 

Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των φυτών, χρησιμοποιούμε λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν). Για την ενίσχυση της ριζοβολίας, αλλά και για την ανθοφορία των φυτών, χρησιμοποιούμε λιπάσματα με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο, ενώ για βελτίωση της παραγωγής και της καρποφορίας της καλλιέργειας, τόσο σε ποιοτικό αλλά και σε ποσοτικό επίπεδο, επιλέγουμε λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο.

 
– Βασική λίπανση σε κηπευτικά και δέντρα
 

Ως αρχική (βασική) λίπανση σε κηπευτικές καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα, συνήθως χρησιμοποιούμε κοκκώδη λιπάσματα, καθώς είναι πιο βραδείας αποδέσμευσης, απελευθερώνουν δηλαδή τα θρεπτικά στοιχεία σε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου. Συνήθως περιέχουν και τα τριά βασικά θρεπτικά στοιχεία, άζωτο, φώσφορο και κάλιο, είναι δηλαδή πλήρη λιπάσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει διασπορά του λιπάσματος σε όλο το χωράφι ή να τοποθετηθεί μόνο στις θέσεις φύτευσης για μείωση του κόστους.

 


Κάλιο, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Κάλιο, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες


 
– Λίπανση με χαμηλό κόστος
 

Όταν θέλουμε να περιορίσουμε το κόστος του λιπάσματος σε σχέση με την περιεκτικότητα των θρεπτικών στοιχείών, επιλέγουμε συνήθως χημικά λιπάσματα σε κοκκώδη μορφή που είναι σε γενικές γραμμές πιο οικονομικά.

 
– Λίπασμα για καλλιέργεια σε προβληματικά εδάφη
 

Αν καλλιεργούμε σε υποβαθμισμένα εδάφη, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε οικολογικά κοκκώδη λιπάσματα που βοηθούν στην βελτίωση των χαρακτηριστικών του εδάφους και απορροφώνται πιο εύκολα τα θρεπτικά τους στοιχεία από τα φυτά. Επίσης, σε υποβαθμισμένα εδάφη προσφέρεται και το ψέκασμα των φύλλων (διαφυλλικός ψεκασμός) με θρεπτικά στοιχεία με υγρά ή υδατοδιαλυτά λιπάσματα.

 
– Λιπάσματα για άμεση απορρόφηση
 

Αν θέλουμε άμεση απορρόφηση του θρεπτικών συστατικών του λιπάσματος, όπως στην περίπτωση του ασβεστίου για την αντιμετώπιση της ξηρής κορυφής της ντομάτας ή του βορίου για την καρπόδεση της ελιάς, επιλέγουμε υγρό ή υδατοδιαλυτό κρυσταλλικό λίπασμα που μπορεί να εφαρμοστεί διαφυλλικά με ψεκασμό στα φυτά.

 
– Λίπασμα για τον λαχανόκηπο
 

Για τον λαχανόκηπο μας, επιλέγουμε οικολογικά λιπάσματα που είναι φιλικά στο περιβάλλον και βοηθούν στην παραγωγή καλής ποιότητας καρπούς.

 


Κοπριά, ένα φυσικό οικολογικό λίπασμα
Κοπριά, ένα φυσικό οικολογικό λίπασμα


 
– Λίπασμα για λουλούδια σε γλάστρα
 

Για καλλωπιστικά φυτά που έχουμε σε γλάστρα στο μπαλκόνι και στην αυλή, επιλέγουμε χημικό κρυσταλλικό ή υγρό λίπασμα που διαλύουμε στο νερό και έχει καλή απορρόφηση από τα φυτά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής λίπανσης.

 

Κι ένα μυστικό για την εφαρμογή του λιπάσματος

 

Το λίπασμα προσφέρει θρεπτικά στοιχεία που βοηθάνε τα φυτά να αναπτυχθούν, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που αποφεύγουμε να βάζουμε λίπασμα στα φυτά. Δεν βάζουμε λίπασμα, λοιπόν, αμέσως μετά την μεταφύτευση καθώς το φυτό χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Επιπλέον, αποφεύγουμε να βάζουμε λίπασμα σε φυτά που δεν είναι ποτισμένα, καθώς επίσης σε συνθήκες που τα φυτά είναι ευάλωτα, δηλαδή σε περιόδους που επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και παγωνιάς.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη λίπανση και το έδαφος

 
Πώς βελτιώνουμε το χώμα, προετοιμασία εδάφους για καλλιέργεια
Τι είναι τα διαφυλλικά λιπάσματα και πώς τα χρησιμοποιούμε
Άζωτο: τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Φώσφορος: τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Κάλιο: Τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Ασβέστιο: Τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου στα φυτά
Γεωύφασμα, πώς χρησιμοποιούμε το ύφασμα εδαφοκάλυψης και τι μας προσφέρει
Πώς επιλέγουμε φυτόχωμα
Πότε και τι λίπασμα χρειάζονται οι τριανταφυλλιές
Συμβουλές για τη σωστή λίπανση της ελιάς
5 μυστικά για τη λίπανση του αμπελιού
Χλωρή λίπανση, φυσικός εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικά συστατικά
Κοπριά, ένα φυσικό οικολογικό λίπασμα
Φτιάχνουμε κομπόστ, ένα φυσικό λίπασμα
 
Κώστας Λιονουδάκης
Γεωπόνος Γ.Π.Α.



data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"

Πρόσφατα Σχόλια: (45)

σχολιαστής
Χρήστος 3 Νοεμβρίου 2020

Όλοι μας έχουμε διαβάσει κάποιους γενικούς κανόνες για την εφαρμογή της λίπανσης, οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω και αυτούς ακολουθώ κι εγώ (κοκκώδες στο χώμα / υγρό στις γλάστρες, να είναι πρώτα ποτισμένα τα φυτά μας, ποσότητα λιπάσματος κ.λπ.).

Δεν έχω όμως δει κάπου να υπάρχει κάποια «μεθοδολογία» για την συχνότητα της λίπανσης, ανά περίοδο και ανά «ομάδα» φυτών. Κάποια λιπάσματα λένε στην ετικέτα τους, κάθε 15 ημέρες π.χ. από Μάρτιο έως και Οκτώβριο, ενώ κάποια άλλα λένε να λιπάνουμε 2 φορές την Άνοιξη και 1 φορά το Φθινόπωρο. Τελικά τι ισχύει…;!

Για παράδειγμα τα δικά μου, τα έχω χωρίσει σε 5 ομάδες (που ίσως αντικατοπτρίζουν και τους περισσοτέρους εδώ μέσα). Τα πράσινα (μυρτιές, βιβούρνα, φωτίνιες), τα ξυνά (λεμονιά, πορτοκαλιά, λάιμ), τα φαγώσιμα (αρωματικά και εποχιακά) τις τριανταφυλλιές και τα υπόλοιπα που είναι σε γλάστρες.

Κάθε πότε βάζω λίπασμα στις ομάδες αυτές;

Επιπρόσθετα της λίπανσης, τι ισχύει για σίδηρο και ενεργοποιητή;

Απάντηση
σχολιαστής
Βίκυ 5 Οκτωβρίου 2020

Καλημέρα σας κύριε Λιονουδάκη, συγχαρητήρια για το όμορφο και κατατοπιστικό site σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη λίπανση του κήπου μου. Υπάρχει ένα έδαφος με κοκκινόχωμα που είναι υγρό και βαρύ κι όταν περάσουν λίγες μέρες από το πότισμα δείχνει να έχει σκισίματα στην επιφάνεια σαν φρυγμένη γη. Εκεί υπάρχουν τριανταφυλλιές που τις σηκώνει αυτό το έδαφος αλλά έχω βάλει και μια γαρυφαλλίτσα, μια διμορφοθήκη, σινικούς ιβίσκους, λεβάντα, άλυσσο και σιτρονέλα σγουρή. Να ρωτήσω λοιπόν, τι λίπασμα μπορώ να βάζω και πόσο, σε καθε φυτό δεδομένου ότι πιθανά έχουν διαφορετικές ανάγκες το καθένα; Για την ώρα, έχω βάλει πλήρες κοκκώδες 17-15-12. Επίσης χρησιμοποιώ κάποια «πρακτικά» λιπάσματα που φτιάχνω μόνη μου, από διάφορα συμβουλευτικά βίντεο στο youtube, όπως π.χ. το να φυλάξω τα κομμένα χόρτα σε σακούλα μέχρι να σαπίσουν και να ποτίσω με αυτά σαν λίπασμα σε δέκα λίτρα νερό. Όμως είναι τρία τα παρτέρια (υπάρχουν πολλά ακόμη φυτά εκτός από τα παραπάνω) και τίποτα δεν είναι αρκετό. Θα μπορούσατε να με συμβουλέψετε, παρακαλώ;

Απάντηση
σχολιαστής
ΧΡΥΣΑΦΗΣ 2 Οκτωβρίου 2020

Καλησπέρα κύριε Κώστα και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει.
Έχω κάποια ανθοφώρα φυτά όπως ιβίσκο, νυχτολουλουδο, διπλαδενια, βουκαμβίλια οπότε επιλέγω υγρό λίπασμα για ανθοφώρα φυτά ή κάνει και το υγρό λίπασμα που είναι για πράσινα φυτά; Και αν παίζει ρόλο την εποχή π.χ. αν τώρα το φθινόπωρο που χάνουν τα άνθη τους βάζουμε για πράσινα φυτά και την άνοιξη πριν αρχίσουν να ανθιζουν βάζουμε για ανθοφώρα φυτά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Απάντηση
σχολιαστής
Νίκος 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ,
ΕΙΜΑΙ ΠΡΩΤΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ.
ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ, -ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΜΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ,
ΑΡΚΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ή ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΨΕΚΑΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΦΎΛΛΑ ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση
σχολιαστής
Παναγιώτης 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σε νέο ελαιώνα, μη ποτιστικό στο λάκο φύτευσης έχετε να προτείνεται κάποιο οργανικό-βιολογικό φυτικό λίπασμα,κομποστ ή φυτόχωμα για την ενίσχυση της ριζοβολίας?
Δεύτερον, σε πόσο χρονικό διάστημα μετά τη μεταφύτευση των δενδρυλλίων μπορώ να βάλω λίπασμα ώστε να έχουν προλάβει να προσαρμοστούν?
Τέλος το λίπασμα το ρίχνω ενώ έχω ποτίστει το χώμα?

Απάντηση
  σχολιαστής
  Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 29 Σεπτεμβρίου 2020

  Καλημέρα Παναγιώτη.
  Μπορείς να απευθυνθείς σε γεωπονικά καταστήματα για την προμήθεια κομπόστ και φυτοχώματος για να χρησιμοποιήσεις κατά την φύτευση των ελιών. Η προσθήκη λιπάσματος καλό είναι να γίνει 2-3 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση σε ποτισμένο χώμα. Δες περισσότερες πληροφορίες για την φύτευση ελιάς και την καλλιέργεια ελιάς στα σχετικά άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει.

  Απάντηση
σχολιαστής
Ηλίας 16 Ιουλίου 2020

Γειά σας. Έχω μια ανοιγμένη σακούλα με λίπασμα θειικής αμμωνίας (21-0-0) το οποίο έχει πετρώσει. Αυτό το λίπασμα έχει αλλοιωθεί η σύστασή του ή μπορώ να το χρησιμοποιήσω κανονικά; Ευχαριστώ!

Απάντηση
σχολιαστής
Ευάγγελος 12 Ιουνίου 2020

Έριξα τις ανάλογες ποσότητες κοκκωδες λίπασμα σε γλάστρες στο μπαλκόνι,χρειάζεται συχνά νερό λόγω του λιπάσματος ή όχι?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση
σχολιαστής
Μιχαήλ Δράκος 3 Ιουνίου 2020

εχω φυτευσει ντοματεσ μελιτζανεσ και πιπεργιεσ εβαλα λιγη κοπρια στη ριζα και δεν βλεπω καλη αναπτηξη.σασ ερωτω πρεπει να βαλω βιολογικο λιπασμα και ποιο ακριβωσ?

Απάντηση
σχολιαστής
Ζετα 24 Μαΐου 2020

Γειά σας,
έχω μια ερώτηση,
χρησιμοποιώ υγρό λίπασμα που διαλύεται σε νερό για τα φυτά μου εσωτερικού χώρου. Αλλά φυσικά δεν μπορώ πάντα να υπολογισω την ποσότητα που χρειάζομαι και περισεύει κάποια.
Μπορεί να αποθηκευτεί και χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά, ή πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά τη διάλυση, και ό,τι περισσεύει να πετάγεται?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Απάντηση
σχολιαστής
Νίκος Αστυπάλαιας 20 Μαΐου 2020

Θα ήθελα την γνώμη σας για τα δυαφυλικα λιπάσματα και την αναλογία με νερό ευχαριστώ.

Απάντηση
σχολιαστής
Πέτρος 20 Μαΐου 2020

Για σας δυστυχώς μας πήρατε στον λαιμό σας άκουσα την συμβουλή σας για λίπασμα με περισσότερο κάλλιο το έβαλα σε όλα τα φυτά μου και μου έκρουσε τα περισσότερα

Απάντηση
σχολιαστής
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 Μαΐου 2020

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω γιατί κιτρινίζουν τα φύλλα στις κορυφές των δέντρων της ελιας.Ειναι μεγάλες σε ηλικία και η τελευταία φορά που λιπανθηκαν ήταν το 2014 λόγω διαμονής στο εξωτερικό.Τι λίπανση θα πρέπει να αγοράσω αν είναι πρόβλημα λίπανσης κ όχι κάποιας ασθένειας.Σας ευχαριστώ.

Απάντηση
σχολιαστής
yannis 17 Μαΐου 2020

Καλημέρα, έχω μια ελιά σε γλάστρα διαμέτρου 60 cm
έχει ανθήσει αλλά ξεραίνει τα άνθη τι λίπασμα να ρίξω;
ευχαριστώ.

Απάντηση
σχολιαστής
μιχαλης 1 Μαΐου 2020

Έχω αγοράσει λίπασμα κωκόδες γενικήσ χρήσης αλλά διάβασα ότι δεν κάνει για γλάστρες.Για ποιον λόγο δεν κάνει και τι μπόρω να κάνω?Μπορώ να το διαλύσω στο νερό?Επίσης σας ευχαριστώ γιατί με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ

Απάντηση
  σχολιαστής
  Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 2 Μαΐου 2020

  Καλησπέρα Μιχάλη. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και το κοκκώδες λίπασμα σε γλάστρες αλλά σε μικρές ποσότητες για να μην πορκληθούν εγκαύματα. Καλύτερα να έχεις υγρό ή υδατοδιαλυτό λιπασμα που διαλύεται ομοιόμορφα σε αντίθεση με τα κοκκώδη λιπάσματα που τα προτιμάμε για το έδαφος περισσότερο.

  Απάντηση
σχολιαστής
Σωτήρης 22 Απριλίου 2020

Γεια σας ζήτησα βιολογικό λιπασμα από μαγαζί και πηρα ενα με κίτρινο χρώμα!! Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες…αν μπορειτε να μου πειτε Που μπορώ να το χρησιμοποιήσω??
Κάνει για λαχανικά και φρούτα όπως φραουλιές κτλ…Επίσης κάθε πότε Ρίχνω λιπασμα σε τέτοια είδη ?Ευχαριστώ

Απάντηση
σχολιαστής
Δημήτριος 7 Απριλίου 2020

Καλησπέρα σας μπορώ να λιώσω σύνθετο λίπασμα που χρησιμοποιώ στις ελιές και να ρίξω στα κυπελάκια που έχω φυτέψει διάφορα κηπευτικά? Και αν ναι καθε πότε μπορώ να ριχνω και σε τι ποσότητα?

Απάντηση
σχολιαστής
Μαρινάκης Σπυρος 2 Απριλίου 2020

Κάνει καλό η στάχτη στα φυτά και αν ναι σε τι ποσότητα;

Απάντηση
σχολιαστής
Κωνσταντίνος Παπαδημητράκης 29 Μαρτίου 2020

Γεια σας. Ενδιαφέρομαι για δολομιτη, αταπουλγιτη, η κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ.

Απάντηση
σχολιαστής
nikos 19 Οκτωβρίου 2019

ενώ ξέρω τι σημαίνει η ένδειξη (α-β-γ) σε ένα λίπασμα, δεν ξέρω τον συμβολισμό α : β : γ . Μπορείτε να βοηθήσετε?

Απάντηση
σχολιαστής
Χριστόφορος 8 Οκτωβρίου 2019

Καλησπέρα,
Όταν λέτε να αποφεύγουμε την λίπανση αμέσως μετά την μεταφύτευση συνήθως πόσες μέρες προτείνετε να περασουν;

Απάντηση
σχολιαστής
gepsimos 31 Αυγούστου 2019

Γεια και χαρά. Έχω σε γλάστρες στο μπαλκόνι μου διάφορα φυτά, κυρίως θάμνους και αρωματικά. Χρησιμοποιώ υδατοδιαλυτό λίπασμα 20-20-20. Δεν είμαι σίγουρος πόση ακριβώς είναι η σωστή δοσολογία αραιωμένου λιπάσματος (ανά γλάστρα). Δηλαδή, οι οδηγίες λένε «σαν υγρό 2-3 κουταλιές της σούπας ανά 10lt νερό», εγώ οκ φτιάχνω πχ. 10lt διαλύματος αλλά μετά αναρωτιέμαι πόσα ml διαλύματος πρέπει να βάλω σε μία μέση γλάστρα (πχ. γλάστρα διαμέτρου 30cm). Μπορείτε να με βοηθήσετε; Ευχαριστώ

Απάντηση
  σχολιαστής
  Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 1 Σεπτεμβρίου 2019

  Καλημέρα. Πολύ χρήσιμη ερώτηση. Βάζουμε περίπου 2 κουταλιες της σούπας κρυσταλλικό (υδατοδιαλυτό) λίπασμα 20-20-20, δηλαδή περίπου 30 γραμμάρια σε 10 λίτρα νερό και ποτίζουμε ανάλογα το μέγεθος του φυτού και την διάμετρο της γλάστρας. Καλό έιναι πριν τη λίπανση, τα φυτά μας να είναι σχετικά ποτισμένα, να έχουν μία σχετική υγρασία ώστε να είναι δροσερά όταν δεχτούν το λίπασμα καθώς και για να πάει το διαλυμένο λίπασμα πιο εύκολα στο ριζικό τους σύστημα. Για μία γλάστρα διαμέτρου 30 εκατοστά, 1 λίτρο νερού με διαλυμένο λίπασμα είναι αρκετό.

  Απάντηση
   σχολιαστής
   gepsimos 1 Σεπτεμβρίου 2019

   Ω τι άμεση και σαφέστατη απάντηση!
   Ευχαριστω πολύ

   Απάντηση
σχολιαστής
ΝΕΚΤΑΡΙΑ 13 Φεβρουαρίου 2019

πως λεγετε το κοκοδεσ λιπασμα για τις τριανταφυλιες;

Απάντηση
  σχολιαστής
  Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 14 Φεβρουαρίου 2019

  Καλημέρα, Νεκταρία.
  Στην αγορά, σε φυτώρια, γεωπονικά καταστήματα και garden center, θα βρεις διαφορα λιπάσματα (γενικής χρήσης ή εξειδικευμένα για τριανταφυλλιές) που είναι σε μορφή κόκκων κατάλληλα για να βάλεις στις τριανταφυλλιές σου. Ρώτησε το γεωπόνο του κατσατήματος για να σου προτείνει κάποιο λίπασμα κατάλληλο για τριανταφυλλιά. Δες αναλυτικές πληροφορίες για τη λίπανση της τριανταφυλλιάς καθώς και γενικότερα για την φροντίδα της τριανταφυλλιάς στο σχετικό άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει.

  Απάντηση

Γράψε το δικό σου σχόλιο:

Η διεύθυνση e-mail δεν θα δημοσιευθεί.