8 μυστικά για τη σωστή λίπανση της ελιάς

ελια λιπανση

Ποια είναι τα καλύτερα λιπάσματα για ελιές; Ποια εποχή βάζουμε λίπασμα στις ελιές και σε τι ποσότητες;

Όσοι ασχολούμαστε με την καλλιέργεια της ελιάς, γνωρίζουμε ότι η λίπανση είναι μία απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα για να εξασφαλίσουμε υψηλή απόδοση και αύξηση της παραγωγής.

Για να επιλέξουμε το κατάλληλο λίπασμα για τις ελιές, σε συνεργασία με τον γεωπόνο μας, χρειάζεται να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λίπανσης σε πολυετή βάση που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους του χωραφιού και της καλλιέργειάς μας.

Η σωστή λίπανση της ελιάς περιλαμβάνει την προσθήκη λιπασμάτων μέσω του εδάφους, καθώς και μέσω του φυλλώματος της ελιάς με την προσθήκη διαφυλλικών λιπασμάτων.

Η βασική λίπανση στις ελιές γίνεται συνήθως την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου πριν την έναρξη της ετήσιας βλάστησης.

Η λίπανση με διαφυλλικά λιπάσματα γίνεται συμπληρωματικά σε διάφορα στάδια της ελαιοκαλλιεργητικής περιόδου, όπως κατά την περίοδο της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της ανάπτυξης του καρπού και της ωρίμανσης.

Παρακάτω, θα αναλύσουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή λίπανση της ελιάς, τι λιπάσματα χρησιμοποιούμε στις ελιές, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία για τη λίπανση της ελιάς, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για να επιλέξουμε το κατάλληλο λίπασμα που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε αύξηση της παραγωγής.

Διαφήμιση

1. Γιατί χρειάζεται να βάζουμε λίπασμα στις ελιές;

Βάζοντας λίπασμα στις ελιές, αυξάνουμε τη γονιμότητα του χωραφιού μας, εμπλουτίζοντας το έδαφος με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και με οργανική ουσία. Επιπλέον, διατηρούμε την καλή κατάσταση των ελαιόδεντρων με ισορροπία ανάμεσα στη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία τους.

Με τη σωστή εφαρμογή λιπασμάτων, επιτυγχάνουμε αύξηση της παραγωγής των ελαιόδεντρων κάθε χρόνο. Επίσης, έχουμε μείωση της παρενιαυτοφορίας, του φαινομένου εκείνου που μια χρονιά υψηλής παραγωγής τη διαδέχεται μια χρονιά χαμηλής απόδοσης.

2. Χρειάζεται ανάλυση εδάφους για να επιλέξουμε λίπασμα για τις ελιές;

Πριν προχωρήσουμε στην προσθήκη λιπάσματος στις ελιές μας, πρέπει να γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την ανάγκη των ελαιόδεντρων σε θρεπτικά στοιχεία.

Αρχικά, χρειάζεται ανάλυση εδάφους του χωραφιού για να γνωρίζουμε τις φυσικές ιδιότητες του και να προσδιορίσουμε τις υπάρχουσες ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος.

Δύο σημαντικοί παράμετροι είναι το pH του εδάφους και η περιεκτικότητα σε ασβέστιο η οποία επηρεάζει τον βαθμό απορρόφησης των λιπασμάτων που βάζουμε.

Πώς γίνεται η ανάλυση εδάφους και σε τι χρησιμεύει
Πώς γίνεται η ανάλυση εδάφους και σε τι χρησιμεύει

Συμπληρωματικά, κάνουμε φυλλοδιαγνωστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των διάφορων θρεπτικών στοιχείων των φύλλων της ελιάς σε συγκεκριμένη φάση του βλαστικού κύκλου.

Η καλύτερη περίοδος για τη λήψη δείγματος από το έδαφος είναι στις αρχές του φθινοπώρου. Για τη φυλλοδιαγνωστική, κατάλληλη εποχή για να πάρουμε δείγματα είναι στο τέλος του χειμώνα, όπου σταθεροποιούνται οι τιμές των στοιχείων στα φύλλα της ελιάς. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλύσεις ολοκληρώνονται πριν την εποχή λίπανσης της ελιάς.

φυλλοδιαγνωστικη αναλυση
Πώς γίνεται η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση και σε τι χρησιμεύει

3. Πως βελτιώνουμε τη λίπανση της ελιάς με οργανική ουσία;

Κατά τη λίπανση της ελιάς, σε πρώτη φάση, εξασφαλίζουμε επάρκεια οργανικής ουσίας, ιδιαίτερα αν η καλλιέργεια βρίσκεται σε ξηρικά και άγονα εδάφη.

Η αύξηση της οργανικής ουσίας, κατά τη λίπανση της ελιάς, επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση χωνεμένης κοπριάς, κομπόστ και στεμφύλων από το πάτημα των σταφυλιών. Επίσης, μπορεί να γίνει με χλωρή λίπανση, δηλαδή την καλλιέργεια ψυχανθών και σιτηρών και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, καθώς και με φύκια της θάλασσας.

Η οργανική ουσία βελτιώνει τη γονιμότητα, τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους και την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα ελαιόδεντρα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έλλειψη οργανικής ουσίας στο έδαφος σε συνδυασμό με την παρατεταμένη και αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων στις εντατικές καλλιέργειες ελιάς, αποτελούν τους κύριους παράγοντες εμφάνισης έλλειψης ιχνοστοιχείων.

Τι είναι η οργανική ουσία του εδάφους
Τι είναι η οργανική ουσία του εδάφους

4. Ποια είναι τα βασικά θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα λιπάσματα της ελιάς;

Η καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί σε ετήσια βάση σημαντική ποσότητα λιπάσματος πλούσιο σε άζωτο που ενισχύει τη βλαστική ανάπτυξη των ελαιόδεντρων, την αύξηση της χλωροφύλλης, καθώς και τη βελτίωση της ικανότητας του δέντρου να αφομειώνει άλλα στοιχεία. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα αζώτου στις ελιές δημιουργεί πολλούς ανεπιθύμητους λαίμαργους βλαστούς, καθώς και ευαισθησία σε παγετούς και μυκητολογικές ασθένειες.

Το κάλιο είναι απαιραίτητο στοιχείο για τη λίπανση της ελιάς που πρέπει να διατίθεται σε σημαντική ποσότητα για να έχουμε καλή καρποφορία, υψηλή παραγωγή, αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας καθώς και αντοχή σε μυκητολογικές ασθένειες και παγετό.

Συμπληρωματικά, η καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί μικρότερες ποσότητες σε φώσφορο που επηρεάζει την ανθοφορία και την καρπόδεση του ελαιόδεντρου και φαίνεται να επιταχύνει και την ωρίμανση του καρπού.

Η λίπανση της ελιάς με βόριο είναι αναγκαία, καθώς το βόριο αποτελεί κρίσιμο ιχνοστοιχείο για την ανθοφορία και την καρπόδεση της ελιάς που σχετίζεται με την εμφάνιση της παρενιαυτοφορίας. Το βόριο μπορεί να προστεθεί τόσο μέσω του εδάφους με λίπασμα βορίου (βόρακας), όσο και μέσω διαφυλλικής λίπανσης.

Το βόριο στη λίπανση της ελιάς
Βόριο, ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τη λίπανση της ελιάς

5. Πώς επιλέγουμε λίπασματα για ελιές και τι ποσότητα βάζουμε σε κάθε δέντρο;

Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα λίπανσης για τις ελιές μας, αφού έχουμε κάνει ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική, μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο λίπασμα και να γνωρίζουμε τι ποσότητα βάζουμε, συνυπολογίζοντας μερικές βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς.

Διαφήμιση

Συγκεκριμένα, η ηλικία και η ανάπτυξη των ελαιόδεντρων, η καλλιεργούμενη ποικιλία της ελιάς, η κλίση του εδάφους, το ετήσιο κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς που θα ακολουθήσουμε, καθώς και το πότισμα του ελαιώνα έχουν κρίσιμο ρόλο στην επιλογή λιπάσματος, καθώς και στην ποσότητα λιπάσματος που βάζουμε στα ελαιόδεντρα.

α) Ηλικία και ανάπτυξη ελαιόδεντρων: Η ηλικία των δέντρων και η ανάπτυξη τους επηρεάζει σημαντικά την ποσότητα του λιπάσματος. Οι ελιές μεγαλύτερης ηλικίας και ανάπτυξης χρειάζονται περισσότερη ποσότητα λιπάσματος και με διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία σε σχέση με τα νεαρά ελαιόδεντρα.

β) Κλάδεμα ελιάς: Το κλάδεμα της ελιάς έχει κρίσιμο ρόλο στις ποσότητες και στο είδος του λιπάσματος που θα προστεθεί. Οι ελιές που έχουν κλαδευτεί αυστηρά, χρειάζονται μικρότερες ποσότητες σε άζωτο και σε αμμωνιακά λιπάσματα συγκριτικά με ελαιόδεντρα που έχουν κλαδευτεί ελαφριά.

Κλάδεμα ελιάς
Πότε και πώς γίνεται το κλάδεμα της ελιάς (+video)

γ) Πότισμα ελαιώνα: Το πότισμα της ελιάς αποτελεί βασική παράμετρος για την προσδιορισμό της ποσότητας του λιπάσματος. Τα ελαιόδεντρα που ποτίζονται χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα λιπάσματος σε σύγκριση με ξηρικούς ελαιώνες, καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερη βλάστηση και ανθοφορία, έχουν δηλαδή μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία.

Το πότισμα της ελιάς
Το πότισμα της ελιάς

δ) Κλίση ελαιώνα

Η κλίση του ελαιώνα διαφοροποιεί την ποσότητα λιπάσματος που θα εφαρμόσουμε. Επικλινείς ελαιώνες θέλουν μικρές ποσότητες λίπανσης σε περισσότερες δόσεις λόγω υψηλού ποσοστού έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων σε σχέση με ελαιώνες που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές.

ε) Ποικιλία ελιάς

Η ποσότητα του λιπάσματος που θα προστεθεί στα ελαιόδεντρα εξαρτάται και από την ποικιλία της ελιάς. Συγκεκριμένα, οι ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε ποσότητα λιπάσματος σε σχέση με τις ποικιλίες ελιάς που προορίζονται για ελαιόλαδο.

Μία ενδεικτική ποσότητα λιπάσματος για ελαιόδεντρα ηλικίας 30 ετών που προορίζονται για την παραγωγή ελαιολάδου είναι 3-4 κιλά ανά δέντρο ενώ για ποικιλίες που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση είναι 2-3 κιλά ανά δέντρο.

Καρπόδεση ελιάς: πώς βελτιώνουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση
Καρπόδεση ελιάς: πώς βελτιώνουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση

6. Ποιες πληροφορίες αναγράφονται στην ετικέτα για τα λιπάσματα της ελιάς;

Eπιλέγουμε λίπασμα για την ελιά, ελέγχοντας προσεκτικά την περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) από το κάθε θρεπτικό στοιχείο των λιπασμάτων. Παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψη και την τιμή της συσκευασίας του λιπάσματος, ώστε να αξιολογήσουμε τη σχέση ποιότητας και τιμής.

Οι τρεις αριθμοί που αναγράφονται στη συσκευασία του λιπάσματος, αναφέρονται στην περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) στα τρία βασικά στοιχεία θρέψης τα οποία κατά σειρά είναι: το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο.

Για παράδειγμα, το λίπασμα 21-7-14 περιέχει 21% άζωτο, 7% φώσφορο, και 14% κάλιο. Συμπληρωματικά, αναφέρονται στο λίπασμα οι ποσότητες σε μαγνήσιο (Μg), βόριο (B) και ασβέστιο (Ca).

τι σημαινουν οι αριθμοι στα λιπασματα
Τι σημαίνουν οι αριθμοί στα λιπάσματα

7. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι λιπασμάτων που χρησιμοποιούμε στις ελιές;

Τα πλήρη λιπάσματα για ελιές που κυκλοφορούν στην αγορά διακρίνονται σε κοκκώδη που κάθε κόκκος περιέχει αναλογικά όλα τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος. Επιπλέον, υπάρχουν τα σύμμεικτα ή blend λιπάσματα στα οποία γίνεται απλή ανάμιξη των πρώτων υλών στην συσκευασία. Τα κοκκώδη λιπάσματα έχουν υψηλότερη τιμή από τα blend, καθώς έχουν πιο ομοιόμορφη κατανομή και απορρόφηση από τα ελαιόδεντρα.

Αρκετά κοκκώδη λιπάσματα ελιάς περιέχουν χλωρικό κάλιο αντί για θειικό κάλιο και είναι σχετικά πιο οικονομικά. Αν και η καλλιέργεια της ελιάς είναι σχετικά ανθεκτική στο χλώριο, η πολυετής προσθήκη χλωρικών λιπασμάτων μπορεί να προκαλέσει μείωση στην παραγωγή λόγω υποβάθμισης του εδάφους.

8. Κι ένα τελευταίο μυστικό για τα λιπάσματα της ελιάς

Κατά τη λίπανση της ελιάς, είναι καλό να γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος (ειδικά των αμμωνιακών) στο έδαφος, για να αποφύγουμε απώλειες θρεπτικών στοιχείων, που συμβαίνουν κυρίως λόγω εξάτμισης.

ελια καλλιεργεια
10 μυστικά για την καλλιέργεια της ελιάς
Μοιράσου το άρθρο με τους φίλους σου:
Σχετικά θέματα:
Διαφήμιση
Compo

Σχόλια (47)

 1. Γιώργος
  06/06/2023

  Παρότι ερασιτέχνης καλλιεργητής διαθέτω σύστημα υδρολίπανσης με δοσομετρικές αντλίες που καταθλίβουν στον δίκτυο άρδευσης. Η ερώτησή μου (αν είναι δυνατόν να απαντηθεί) είναι η ακόλουθη: Χρησιμοποιώ υδροδιαλυτό 19-19-19, πόσα ppm λιπάσματος συνίσταται να περιέχει το νερό του ποτίσματος για νεαρές ελιές η ξυνά; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας εκ των προτέρων

  • Για τις καλλιέργειες που αναφέρεις, ανάλογα το στάδιο ανάπτυξης των δέντρων και του εδάφους, και για να είσαι ακριβής, θα πρέπει να συμβουλευτείς το γεωπόνο της περιοχής σου.

 2. Δημήτρης
  06/12/2022

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να ρωτήσω για την περίπτωση του συμφυτου σαν λίπασμα για τις ελιές.θα μπορούσε φυτευτεί ανάμεσα στις ελιές και να χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικο (διάβασα ότι βοηθάνε πολύ οι ρίζες του σε αυτό) και ως λίπασμα κόβοντας τα φύλλα του και σκορποντας τα στο κτήμα,καθώς και σαν υγρό λίπασμα.θα βοηθούσε τις ελιές απ’ ότι έχω δει είναι πλούσιο σε άζωτο κάλιο και φώσφορο..
  Κατι ακόμη,θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν φύλλολίπανση?
  Θα ήθελα την γνώμη σας.

  • Καλησπέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε πειραματικά στοιχεία για τη χρήση του σύμφυτου ως λίπασμα για τις ελιές ώστε να δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες.

 3. ΑΓΓΕΛΟΣ
  23/10/2022

  Καλησπέρα σας έχω δενδρύλια ελιάς ηλικίας 5 ετών , θα μπορούσατε να μου πείτε πότε και τι λίπασμα κατά προτίμηση βιολογικό να χρησιμοποιήσω?

  • Καλημέρα Άγγελε. Στα τέλη του χειμώνα, μπορείς να προσθέσεις στα ελαιόδεντρα σου 1 κιλό πλήρους βιολογικού λιπάσματος πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο.

 4. Αγγελική
  14/02/2022

  Κάπου λέτε “Για τη φυλλοδιαγνωστική, κατάλληλη εποχή για να πάρουμε δείγματα είναι στο τέλος του χειμώνα”. Όμως αυτό δεν είναι σωστό…Η καλύτερη εποχή είναι το καλοκαίρι και μάλιστα ο Ιούλιος που είναι η εποχή που γίνεται η σκλήρυνση του πυρήνα και τα θρεπτικά συστατικά έχουν μεταναστεύσει στον καρπό από τα φύλλα.

  • Καλησπέρα Αγγελική. Για την καλλιέργεια της ελιάς, η φυλλοδιαγνωστική μπορεί να γίνει στα τέλη του χειμώνα που συλλέγονται φύλλα με μίσχο από την τελευταία βλάστηση ηλικίας περίπου 6 μηνών καθώς και τον Ιούλιο που αναφέρεις που συλλέγο φύλυμελα με μίσχο από το μέσο της κύριας βλάστησης.

   • Σεραφείμ Μελιδώνης
    25/05/2022

    Καλημέρα
    Έχω μια ελιά, αλλά βλέπω ότι ξεραίνει κορμός (κλαδιά) αλλά μετά ξαναφυτρωνει!! Είναι μήπως κάποιο πρόβλημα?
    Κι επίσης η συγκεκριμένη ελιά αν μπορώ να την μπολιασω με άλλη?

    • Καλημέρα Σεραφείμ. Μπορείς να ψεκάσεις με χαλκό την ελιά για απολύμανση και βεβαίως μπορείς να την εμβολιάσεις με κάποια άλλη ποικιλία.

 5. Βασιλική
  19/03/2021

  Καλημέρα ☀️.Έχω αποκτήσει πρόσφατα ένα ελαιώνα στην Λακωνία.Μεσα το κτήμα έχει σχετικά νέα δέντρα αλλά και 20 περίπου γέρικα δέντρα μουρτολιες και ντόπιες (ασπρολιες), όπως συνηθίζουν να τις λένε εδώ.Με συμβούλεψαν να βγάλω τα γέρικα δέντρα γιατί θέλουν περισσότερη φροντίδα αλλά και κόπο και να φυτέψω νέα δέντρα η νανάκια.Τι γνώμη έχετε;

 6. ΑΝΔΡΕΑΣ
  07/02/2021

  Καλησπερα ειναι αλλο ο βιοδεργετης και αλλο το καρποδετικο?Επισης καπου ακουσα οτι σε περιπτωση υψηλων θερμοκρασιων πανω στον ανθο τησ ελιας οπως εγινε το Απριλιο μπορουμε να ψεκασουμε με βοριο ισχυει?

  • Καλησπέρα Ανδρέα. Μπορείς να ψεκάσεις στον ανθό της ελιάς με βόριο για βελτίωση της καρπόδεσης σε δυσμενείς συνθήκες.

 7. Μιχάλης
  06/02/2021

  Κ. Λιονουδάκη, καλησπέρα. “Φίλοι καὶ γνωστοὶ” μοῦ ἔχουν προτείνει δύο λιπάσματα γιὰ ἐλαιόδεντρα ποὺ βρίσκονται σὲ ἐλαφρῶς ἐπικλινὲς ἔδαφος, μὲ μέτριο ἥλιο, καὶ ἀρκετὴ ὑγρασία στὴν περιοχὴ ἰδίως τὸ Χειμώνα. Τὸ ἕνα εἶναι τὸ 19-6-15(+3S)+2MgO+0,5B 25KG καὶ τὸ ἄλλο τὸ 17-10-17 (+Β+Zn). Πῶς κρίνετε τὶς ἐν λόγῳ προτάσεις; Ἔχετε κάτι καλύτερο νὰ ἀντιπροτείνετε; Σύσταση τοῦ ἐδάφους δὲν ἔχω διαθέσιμη, ἀλλὰ μπορῶ νὰ πῶ γιὰ τὴν ἱστορία του, ὅτι πρὶν γίνει ἐλαιῶνας ἦταν σταροχώραφο. Ἐπίσης εὐημεροῦν στὸ ἔδαφος λεμονιὲς καὶ πορτοκαλιές.

  • Καλησπέρα Μιχάλη. Και οι δύο συνθέσεις των πλήρων λιπασμάτων [που αναφέρεις είναι επαρκή για την καλλιέργεια της ελιάς. Θα σου πρότεινα να κάνεις εδαφολογική ανάλυση την επόμενη χρονιά για να μπορείς να επιλέξεις με περισσότερα στοιχεία το λίπασμα για τα ελαιόδεντρα.

 8. ΑΝΔΡΕΑΣ
  05/02/2021

  Καλησπερα ακουσα οτι αν ψεκασουμε διαφυλικα με βοριο τις ελιες πριν τις κακες συνθηκες που εκανε περσυ λογο του καυσωνα οτι θα ειχαμε καλυτερα αποτελεσματα ισχυει?

  • Καλησπέρα Ανδρέα. Η λίπανση με βόριο βοηθά την καρπόδεση της ελιάς υπό δυσμενείς συνθήκες. Δες και το σχετικό άρθρο μας για την λίπανση της ελιάς με βόριο.

   • ΑΝΔΡΕΑΣ
    08/02/2021

    Καλησπερα αυτος διαφυλικος ψεκασμος ποτε γινεται?επισης μπορουμε διαδυλικα να ριξουμε και καλιο για αυτο το λογο?και κατι ακομα ειναι αλλο ο βιοδεργετης και αλλο το καρποδετικο?

    • Καλησπέρα Ανδρέα. Συνήθως, τα καρποδετικά είναι βιοδιεγέρτες. Δες το άρθρο μας για την καρπόδεση της ελιάς που εξηγεί αναλυτικά.

     • ΑΝΔΡΕΑΣ
      09/02/2021

      Καλησπερα ποτε γινεται ο ψεκασμος με βοριο?αυτο με το καλιο ταυτοχρονα με το βοριο ισχυει για τον ιδιο λογο?

      • Καλησπέρα Ανδρέα. Δες το άρθρο μας για τη λίπανση της ελιάς με βόριο. https://www.mistikakipou.gr/vorio-elia/

      • ΑΝΔΡΕΑΣ
       12/02/2021

       Καλησπερα μου εξηγειται ποια ειναι η διαφορα του Διασυστηματικου Χαλκου απο τον κοι νο?

      • Καλησπέρα Ανδρέα. Ο διασυστηματικός χαλκός εισέρχεται στο εσωτερικό του φύλλου και βοηθά περισσότερο στην τόνωση και στην βελτίωση της άμυνας του φυτού σε σχέση με τον κοινό χαλκό υδροξείδιο ή οξυχλωριούχο που λειτουργεί προστατευτικά πάνω στην επιφάνεια του φύλλου.

 9. Παναγιώτης
  01/02/2021

  Καλησπέρα σας, έχω να κάνω την βασική λίπανση σε δενδρύλλια ελιάς (2ετή) ,πόσα κιλά ανά δέντρο να ρίξω? Να γίνει μίξη με το χώμα που υπάρχει γύρω από την ελία? Θα πρέπει να ποτιστεί μετά από τη λίπανση? Έχετε να προτύνεται κάποια εταιρεία?

  • Καλησπέρα Παναγιώτη. Μπορείς να ενσωματώσεις στο χώμα των νεαρών ελαιόδεντρων πλήρες λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, σε ποσότητα 200-300γρ.

   • Σεραφείμ Μελιδώνης
    25/05/2022

    Αν βάλεις κομποστ και βιολογικό λίπασμα (καφέ κόκκους) δεν θα φέρει αποτέλεσμα??

 10. Θανάσης
  04/01/2021

  Καλησπέρα… Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια η κατάλληλη περίοδο χρονικά για λίπανση ξερικων δέντρων; Να λάβουμε υπόψη ότι οι θερμοκρασία τους χειμερινούς μήνες πέφτει πολλές φορές μέχρι και – 5 τη νύκτα (εάν παίζει ρόλο στη λίπανση η θερμοκρασία). Τι ποσότητα και αναλογία απαιτείται;

  • Καλησπέρα Θανάση. Κατάλληλη εποχή λίπανσης για τις ξηρικές καλλιέργειες ελιάς είναι μέσα στον Ιανουάριο που έχει αρκετές βροχοπτώσεις. Η ποσότητα λιπάσματος που βάζουμε στην ξηρική καλλιέργεια ελιάς είναι μικρότερη από την καλλιέργεια που θα είναι αρδευόμενη. Για τις ακριβείς ποσότητες λιπάσματος καθώς και την αναλογία των λιπασμάτων σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο θα πρέπει να εξετάσουμε πολλούς παράγοντες.

 11. ΑΝΤΏΝΗΣ
  15/12/2020

  ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ,

  Έκανα χημική ανάλυση χώματος και πείρα τα αποτελέσματα.
  Τα δέντρα μου είναι 14 ετών.
  Θέλω να σας ρωτησω ποια απο τα στοιχεια που αναλυσα είναι πολυ σημαντικά να υπάρχουν στο χώμα σε μεγαλο ποσοστό;

  (Κάλιο, ασβεστιο, βοριο, ψευδάργιρος, μαγνήσιο, χαλκός, σίδηρο Κ.Τ.Λ

  • Καλησπέρα Αντώνη.
   Θα ήταν καλό να πάρεις την ανάλυση του χώματος με τα ακριβή στοιχεία και να επισκεφτείς το γεωπόνο της περιοχής σου για να καθορίσετε το λίπασμα που ταιριάζει για τα ελαιόδεντρα σου.

 12. Στεφανος
  18/11/2020

  Έχω στην κυμη παλιές ελιές και παρόλο που τίς λιπενω δεν έχω καρπό παλιά είχαν πολύ λάδι

 13. ΘΑΝΑΣΗΣ
  28/01/2020

  Καλησπέρα κε. Κώστα. Θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζεται, για την ταχύτητα εξάτμισης του αζώτου κατά τους χειμερινούς μήνες (θερμοκρασίες από 0οC έως 15οC). Για παράδειγμα αν λιπάνω τις ελιές με οργανικό αζωτούχο λίπασμα LABIN N-10 τέλος Ιανουαρίου, χωρίς να κάνω ενσωμάτωση, και δεν βρέξει για αρκετό διάστημα (έστω 15 ημέρες), υπάρχει κίνδυνος εξάτμισης του αζώτου; Οπότε μετά την πάροδο του χρόνου αυτού το λίπασμα να πάει χαμένο στο έδαφος; Ευχαριστώ.

  • Καλησπέρα Θανάση. Για τα βιολογικά λιπάσματα, και ειδικά τα αζωτούχα, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ενσωμάτωση στοέδαφος γιατί διαφορετικά υπάρχει σημαντική απώλεια.

 14. Xristos
  26/11/2019

  Καλημερα σας, Το εδαφος στο οποιο βρισκονται τα ελαιοδεντρα μου, εχουν πολυ χαμηλη οργανικη ουσια (εκανα αναλυση εδαφους). Εκτος απο την προσθηκη κοπριας, σε περιπτωση που χρησιμοποιησω σκευασματα, ειναι καλυτερα σε υγρη μορφη η στερεα???
  Υπαρχουν καποια τα οποια μπορειτε να μου συστησετε, κυριως βιολογικα??

  • Καλησπέρα Χρήστο. Εκτός από την προσθήκη κοπριάς, καλό είναι να προσθέσεις κομπόστ για την ενίσχυση του χωραφιού σου με οργανικη ουσία. Θα μπορούσες βέβαια να έκανες και χλωρή λίπανση καλλιεργώντας και κάποιο ψυχανθές φυτό.

   • Χρηστος
    03/12/2019

    Ευχαριστω πολυ Κωστα για την απαντηση και τις πληροφοριες.
    Για την Βασικη λιπανση που θα χρειαστουνε τα δεντρα απο Γεναρη μεχρι τον Μαρτιο (σημαντικη ελλειψη Αζωτου και Φωσφορυ με βαση τις αναλυσεις αλλα πολυ καλα σε καλιο), υπαρχει καποιο προγραμμα??
    Δηλαδη καθε 20 μερες και 1κιλο λιπασμα για καθε δεντρο???

    • Καλησπέρα Χρήστο. Θα βάλεις απευθείας λιπασμα αζώτου και φωσφόρου μία φορά 2-3 κιλά σε κάθε δέντρο ελιάς.

     • Χρηστος
      05/12/2019

      Ευχαριστω πολυ Κωστα για τις απαντησεις.
      Ζητω συγνωμη για τις πολλες ερωτησεις.
      Εβαλα λιπασμα στα δεντρα (20-5-10) τελος Νοεμβριου, αρα δεν θα ριξω ξανα λιπασμα απο τον γεναρη και μετα???
      Εριξα αναλογη ποσοτητα , αναλογα με την ηλικια των δεντρων (3κιλα στα μεγαλα και 1,5κιλο στα μικρα)

      • Καλησπέρα Χρήστο. Δεν χρειάζεται να ρίξεις επιπλέον λιπασμα στις ελιές σου. Θα μπορούσες στις σρχές της άνοιξης να ψεκάσεις με διάλυμα χαλκού και μίγμα ιχνοστοιχείων και βορίου για απολύμανση και τόνωση των ελαιόδεντρων.

 15. Scienceshop
  27/04/2018

  Καταπληκτικό άρθρο, μπράβο! Επιπλέον για σωστή λίπανση χρειάζεται και ανάλυση φύλλων για να γνωρίζουμε όλα τα μικροθρεπτικά στοιχεία της ελιάς.

 16. Στελιος
  31/01/2018

  Θελω να μαθω για την καλιεργεια της ελιας .Εχω φυτεψει 700 ελαιδεντρα το ΜΑρτιο και το Σεπτεμβριο αρχισαν να μου ξεραινονται τα εστειλα τα δειγματα στο αριστοτελειο μου ειπαν βερτιτσιλιο τα ξεριζωσα τα ξεριζωσα
  τοΔεκεμβριο τις τυπες τις εριξα χαλκο διτανθρακικη αμωνια . Τωρα θα φυτεψω καινουργια δεντρα και θα βαλω και τριχοδερμα. Θα ηθελα λιγο την γνωμη σας

  • Τα Μυστικά του Κήπου
   03/02/2018

   H βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση, μια μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου της ελιάς, αρκετά διαδεδομένη στις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Η ασθένεια εκδηλώνεται από το Μάρτιο έως και το Νοέμβριο με τη μορφή του απότομου μαρασμού και χαρακτηρίζεται από γρήγορη ξήρανση κλάδων και οφθαλμών από Φεβρουάριο ως Απρίλιο. Τα συμπτώματα γίνονται ορατά σε χρονιές καρποφορίας κατά την άνθηση και εντείνονται, καθώς αναπτύσσονται τα δέντρα. Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι η βάση για να φυτεύσεις μια νέα καλλιέργεια. Η εφαρμογή τριχοδέρματος, ενός ανταγωνιστικού μύκητα στις ρίζες της ελιάς συντελεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης, η χρήση χαλκού και διττανθρακικής αμμωνίας έχει αντίστοιχα θετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *