εικόνα

5 μυστικά για τη λίπανση του αμπελιού

5 μυστικά για τη λίπανση του αμπελιού

5 μυστικά για τη λίπανση του αμπελιού

Η καλλιέργεια του αμπελιού είτε πρόκειται για οινοποιήσιμες ποικιλίες είτε για επιτραπέζιες ποικιλίες έχει αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Συνεπώς, η λίπανση του αμπελιού είναι μια απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα για να έχουμε κάθε χρόνο ικανοποιητική παραγωγή τόσο σε ποσοτικό όσο και ποιοτικό επίπεδο. Η καλλιέργεια του αμπελιού ισορροπεί σε δύο βασικές λειτουργίες, τη βλάστηση και την καρποφορία, συνεπώς η λίπανση πρέπει να σχεδιάζεται αντίστοιχα προκειμένου να εξυπηρετεί πλήρως αυτές τις δύο βασικές λειτουργίες. Όπως σε όλα τα καρποφόρα δέντρα και τα λαχανικά προτιμούμε να βάζουμε βιολογικό λίπασμα στο αμπέλι μας, στο πλαίσιο της οικολογικής γεωργίας και της αειφορίας.

 

Ποια είναι τα βασικά θρεπτικά στοιχεία για τη λίπανση του αμπελιού;

 

H λίπανση του αμπελιού γίνεται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό στόχο να καλύψει τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των βλαστών, τη δημιουργία των ανθοταξιών μέχρι τα στάδια της καρπόδεσης, της ανάπτυξης και της ωρίμανσης των σταφυλιών. Αναλυτικότερα, στη φάση της βλαστικής ανάπτυξης, το αμπέλι έχει μεγάλες ανάγκες σε άζωτο ενώ σταδιακά πλησιάζοντας προς την άνθιση και την καρπόδεση απαιτούνται τα θρεπτικά στοιχειά φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, βορίου, σιδήρου και ψευδαργύρου. Κατά την περίοδο αύξησης του μεγέθους των σταφυλιών, παρατηρούνται αυξημένες ανάγκες σε άζωτο, σε φώσφορο και κάλιο, ενώ κατά την περίοδο της ωρίμανσης των σταφυλιών και της αύξησης της συγκέντρωσης των σακχάρων απαιτείται υψηλή ποσότητα καλίου και πολύ μειωμένης αζώτου για να εξασφαλίσουμε ποιοτική παραγωγή.

 

Ποιους παράγοντες λαμβάνουμε υπόψη για τη λίπανση του αμπελιού;

 

H λίπανση του αμπελιού, δηλάδή τα είδη και η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που θα βάλουμε με τη μορφή του λιπάσματος διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος του εδάφους, η καλλίεργούμενη ποικιλία αμπελιού, η ηλικία του καθώς και από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Σχετικά με τον τύπο του εδάφους και την περιετικότητα σε θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητο να γίνεται ανάλυση εδάφους για να μπορέσουμε να καθορίσουμε την κατάλληλη λίπανση. Σε βαριά αργιλώδη εδάφη, η λίπανση του αμπελιού γίνεται Δεκέμβριο-Ιανουάριο, ενώ σε ελαφρά αμμώδη εδάφη λιπαίνουμε οψιμότερα κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Πρέπει να σημειώσουμε πως οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού χρειάζονται διπλάσια ποσότητα λίπανσης σε σχέση με τις οινοποιήσειμες. Σε αμπέλια που δεν ποτίζονται, η ετήσια λίπανση δίνεται εφάπαξ με τη βασική λίπανση, ενώ στους αρδευόμενους αμπελώνες παρέχεται τα 2/3 της ποσότητας σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο μέσα στο χειμώνα και το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας δίνεται τον Μάιο-Ιούνιο μέσω της επιφανειακής άρδευσης με υδατοδιαλυτά λιπάσματα.

 

Πώς επιλέγουμε λίπασμα για το αμπέλι;

 

Eπιλέγουμε λίπασμα για τη λίπανση του αμπελιού με βάση την περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος όπως αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα του λιπάσματος που θα επιλέξουμε σε σχέση με τις θρεπτικές ανάγκες σε στοιχεία που απαιτεί το αμπέλι μας, καθώς και να προσδιορίσουμε τη σχέση τιμής και ποιότητας του λιπάσματος με βάση την τιμή της συσκευασίας που θα επιλέξουμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στη συσκευασία του λιπάσματος, αναφέρονται στην σειρά, η περιεκτικότητα στα τρία βασικά στοιχεία λίπανσης: άζωτο (Ν), φώσφορος (P) και κάλιο (K). Συμπληρωματικά, αναφέρονται στο λίπασμα οι ποσότητες σε μαγνήσιο (Μg), βόριο (B), σίδηρο (Fe), ψευδάργυρο (Zn) και ασβέστιο (Ca) εφόσον περιέχονται. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την καλλιέργεια του αμπελιού με ιχνοστοιχεία σιδήρου, βορίου και ψευδαργύρου, προτιμούμε τη διαφυλλική λίπανση δηλαδή την προσθήκη των θρεπτικών στοιχείων μέσω των φύλλων του αμπελιού.

 


Λίπασμα: κατηγορίες, είδη και πώς επιλέγουμε
Λίπασμα: κατηγορίες, είδη και πώς επιλέγουμε


 

Πως μπορούμε να κάνουμε βιολογική λίπανση στο αμπέλι;

 

Καταρχήν η προσθήκη οργανικής ουσίας στο αμπέλι μας, με τη μορφή κομπόστ και της κοπριάς στα τέλη του φθινοπώρου, βοηθά στον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η καλοχωνεμένη κοπριά ενισχύει το έδαφος ιδιαίτερα με άζωτο ενώ η προσθήκη του κομπόστ βελτιώνει αρκετά τη γονιμότητα του καθώς και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Επίσης, και στο αμπέλι μπορούμε να κάνουμε οικολογική λίπανση με τη μορφή της χλωράς λίπανσης, δηλαδή με την καλλιέργεια ψυχανθών και σιτηρών ανάμεσα από τις γραμμές φύτευσης του αμελιού και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος. Επίσης, μετά τον τρύγο του αμπελιού, η ενσωμάτωση στεμφύλων (υπολειμμάτων) από το πάτημα των σταφυλιών, στο αμπέλι μας βοηθά στον εμπλουτισμό του με θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα με κάλιο. Σε κάθε περίπτωση, στο εμπόριο κυκλοφορούν αρκετά βιολογικά λιπάσματα, δηλαδή εγκεκριμένα για βιολογική καλλιέργεια που μπορούν να ενισχύσουν την το αμπέλι μας ανάλογα τις ανάγκες του σε θρεπτικά στοιχεία.

 

Κι ένα τελευταίο μυστικό για την λίπανση του αμπελιού

 

Η έλλειψη μαγνησίου στην καλλιέργεια του αμπελιού προκαλεί την εμφάνιση της «ξηρά ράχης» των σταφυλιών, μιας ασθένειας που προκαλεί τη διακοπή της ωρίμανση του σταφυλιού με αποτέλεσμα την σταδιακή χαρακτηριστική αφυδάτωση και ξήρανση των ραγών του σταφυλιού. Η ξηρά ράχη των σταφυλιών επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως την ποικιλία του σταφυλιού, το έδαφος καθώς και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας της ξηράς ράχης των σταφυλλιών ψεκάζουμε τα αμπέλια με διαφυλλικά λιπάσματα με υψηλή περιεκτικότα σε μαγνήσιο.

 

Περισσότερα άρθρα για το αμπέλι

 

Δες περισσότερες συμβουλές για την καλλιέργεια του αμπελιού καθώς και για άλλους καρποφόρους θάμνους στα σχετικά άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει:
 
Πώς γίνεται το κλάδεμα του αμπελιού
Πώς γίνεται το κλάδεμα της κρεβατίνας
Αντιμετώπιση του ωιδίου του αμπελιού
Αντιμετώπιση της ευδεμίδας στο αμπέλι
Βατόμουρο, 6 μυστικά καλλιέργειας
Γκότζι μπέρι, καλλιέργεια σε κήπο και σε γλάστρα
Φραγκοστάφυλο, 7 μυστικά καλλιέργειας
Mύρτιλο, 5 μυστικά καλλιέργειας
Σμέουρο, καλλιέργεια σε κήπο και σε γλάστρα
 
Κώστας Λιονουδάκης
Γεωπόνος Γ.Π.Α.
Γράψε το δικό σου σχόλιο:

Η διεύθυνση e-mail δεν θα δημοσιευθεί.