6 απαραίτητα ιχνοστοιχεία για τη λίπανση των φυτών

ιχνοστοιχεια στα φυτα

Τα ιχνοστοιχεία είναι θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται σε μικρές ποσότητες τα φυτά, ωστόσο έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στις φυσικές διεργασίες και την ομαλή ανάπτυξη τους.

Σε αντίθεση με τα μακροστοιχεία που προστίθενται σε μεγαλύτερη ποσότητα όπως το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το μαγνήσιο, τα ιχνοστοιχεία πολλές φορές αγνοούνται κατά τη λίπανση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα στις καλλιέργειες.

Κι αυτό γιατί η πρόσληψη των ιχνοστοιχείων σε επαρκής ποσότητες είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση του βιολογικού κύκλου ενός φυτού, από την ανάπτυξη μέχρι την ανθοφορία και την καρποφορία.

H άμεση διόρθωση της τροφοπενίας, δηλαδή της έλλειψης ιχνοστοιχείων όπως επιστημονικά ονομάζεται, εξασφαλίζεται με την προσθήκη κατάλληλων λιπασμάτων στο έδαφος ή με ψεκασμό των καλλιεργειών με διαφυλλικά λιπάσματα ιχνοστοιχείων.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα πιο σημαντικά ιχνοστοιχεία που χρειάζονται τα φυτά και οι καλλιέργειες, τι προβλήματα δημιουργεί η έλλειψη τους, καθώς επίσης ποια λιπάσματα εφαρμόζουμε για την αντιμετώπιση τροφοπενιών.

Διαφήμιση

Ποια είναι τα βασικά ιχνοστοιχεία για τη λίπανση των φυτών;

Τα πιο σημαντικά ιχνοστοιχεία που απαιτούνται στα λαχανικά, στα καρποφόρα δέντρα, στα αρωματικά φυτά και στα καλλωπιστικά φυτά είναι ο σίδηρος, το βόριο, ο ψευδάργυρος, το μαγγάνιο, το μολυβδαίνιο και ο χαλκός.

Η έγκαιρη αναγνώριση χαρακτηριστικών συμπτωμάτων έλλειψης κάποιου ιχνοστοιχείου σε μία καλλιέργεια βοηθάει στην αντιμετώπιση της. Ωστόσο, η πιο ασφαλής μέθοδος προσδιορισμού της έλλειψης ιχνοστοιχείων είναι να κάνουμε ανάλυση εδάφους και φύλλων σε ειδικευμένα εργαστήρια.

Εκτός από τη διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων στο έδαφος, είναι πολύ σημαντική και η δυνατότητα αφομοίωσής τους από τα φυτά, να μπορέσουν δηλαδή να τα απορροφήσουν.

Η απορρόφηση των ιχνοστοιχείων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από ph του εδάφους.

ph εδαφους
Τι είναι το pH εδάφους και πώς το βελτιώνουμε;

1. Βόριο (Β)

Ξεκινάμε με το βόριο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον μεταβολισμό των φυτών, τον σχηματισμό των κυτταρικών τοιχωμάτων, καθώς επίσης τη βελτίωση της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ποιότητας των καρπών.

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα έλλειψης βορίου είναι η εμφάνιση καινούριων φύλλα με ανοικτό πράσινο χρώμα, παχύτερα και διπλωμένα προς τα πάνω, οι ξηράνσεις στους καινούριους βλαστούς των φυτών, η περιορισμένη ανθοφορία και το χαμηλό ποσοστό καρπόδεσης.

Για την προσθήκη βορίου στο έδαφος, ενσωματώνουμε λίπασμα βόρακα περιεκτικότητας σε βόριο 10% ή 11%, ενώ μπορούμε να κάνουμε και διαφυλλικούς ψεκασμούς με υγρά λιπάσματα βορίου σε χηλική μορφή.

Βόριο, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Βόριο, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες

2. Σίδηρος (Fe)

Συνεχίζουμε τη λίστα μας με το σίδηρο, ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση καταπράσινου υγιούς φυλλώματος με πολλά λουλούδια και καλοσχηματισμένους καρπούς.

Τα συμπτώματα τροφοπενίας σιδήρου εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα, όπου παρατηρείται σταδιακά κιτρίνισμα ανάμεσα από τις πράσινες νευρώσεις του φύλλου, ενώ σε βαριές περιπτώσεις ακολουθούν αποφυλλώσεις και ξηράνσεις στις άκρες των βλαστών των φυτών ή των δέντρων.

Για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας σιδήρου στα φυτά, προσθέτουμε λίπασμα θειικού σιδήρου (καραμπογιά), ενώ για πιο άμεσα αποτελέσματα χρησιμοποιούμε υδατοδιαλυτό λίπασμα χηλικού σιδήρου που μπορεί να εφαρμοστεί και με διαφυλλικό ψεκασμό.

Αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου στα φυτά
Αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου στα φυτά

3. Μολυβδαίνιο (Mo)

Αν και είναι το ιχνοστοιχείο που είναι αναγκαίο στα φυτά στη μικρότερη ποσότητα, το μολυβδαίνιο έχει σημαντικό ρόλο στη φυσική λειτουργία του φυτού, καθώς συμμετέχει στον σχηματισμό της χλωροφύλλης και στην ανάπτυξη καταπράσινης βλάστησης.

Τα συμπτώματα της έλλειψης μολυβδαίνιου αρχικά εμφανίζονται με κιτρινίσματα ανάμεσα από τα νεύρα των παλαιότερων φύλλων, περιφερειακή ξήρανση των φύλλων, στρίψιμο των φύλλων και προβλήματα καρποφορίας.

Η προσθήκη μολυβδαίνιου στο έδαφος μπορεί να γίνει με την προσθήκη λιπάσματος μολυβδαινικού νάτριου σε κρυσταλλική μορφή, ενώ για πιο άμεση απορρόφηση ψεκάζουμε το φύλλωμα της καλλιέργειας με υγρά ή υδατοδιαλυτά λιπάσματα μολυβδαινικού νατρίου.

μολυβδαινιο λιπασμα φυτα καλλιεργειες
Μολυβδαίνιο: Τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες

4. Χαλκός (Cu)

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον χαλκό ως υλικό που χρησιμοποιείται για την προστασία καλλιεργειών από ασθένειες. Επιπλέον, ως ιχνοστοιχείο έχει σημαντικό ρόλο στην τόνωση, την καλή ανάπτυξη και την καρποφορία των φυτών.

Η έλλειψη του χαλκού μπορεί να δημιουργήσει σκούρες κηλίδες στα φύλλα, μάρανση φύλλων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να προκαλέσει και φυλλόπτωση, καθυστερημένη ανθοφορία, μειωμένη και υποβαθμισμένη παραγωγή.

Για την προσθήκη χαλκού στο έδαφος μπορούμε να βάλουμε θειικό χαλκό, τη γνωστή μας γαλαζόπετρα, ενώ μπορούμε με σκεύασμα υγρού χαλκού να ψεκάσουμε το φύλλωμα των φυτών και των καλλιεργειών.

Πώς χρησιμοποιούμε τον χαλκό σε φυτά και καλλιέργειες
Πώς χρησιμοποιούμε τον χαλκό σε φυτά και καλλιέργειες

5. Ψευδάργυρος (Zn)

Ανάμεσα από τα πιο απαραίτητα ιχνοστοιχεία με σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των φυτών είναι και ο ψευδάργυρος καθώς εξασφαλίζει πλούσιο και υγιές φύλλωμα, ικανοποιητική ανθοφορία και ποιοτική παραγωγή.

Η έλλειψη ψευδαργύρου προκαλεί χαρακτηριστικό κιτρίνισμα ανάμεσα από τις νευρώσεις των φύλλων των φυτών, εμφάνιση μικρότερων νέων φύλλων, καθυστέρηση βλάστησης, μειωμένη ανθοφορία, προβληματική καρπόδεση, πτώση φύλλων και καρπών.

Για τη διόρθωση της έλλειψης ψευδάργυρου στο έδαφος μπορούμε να προσθέσουμε λίπασμα θειικού ψευδάργυρου σε κοκκώδη μορφή ενώ για πιο άμεση απορρόφηση μπορούμε να ψεκάσουμε το φύλλωμα των φυτών με διαφυλλικό λίπασμα ψευδάργυρου.

Ψευδάργυρος, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες
Ψευδάργυρος, τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες

6. Μαγγάνιο (Mn)

Κλείνουμε τον κατάλογο των πολύτιμων ιχνοστοιχείων, με το μαγγάνιο που έχει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και στη φωτοσύνθεση των φυτών και βοηθάει στη γρήγορη βλάστηση και ανάπτυξη του φυτού.

Τα συμπτώματα της τροφοπενίας μαγγανίου εμφανίζονται με χαρακτηριστικό κιτρίνισμα ανάμεσα από τις νευρώσεις των φύλλων, με μικρότερη ανάπτυξη βλαστών, με υποβαθμισμένη ανθοφορία και μικρότερη παραγωγή καρπών.

Η προσθήκη μαγγανίου στο έδαφος μπορεί να γίνει με την προσθήκη λιπάσματος θειικού μαγγανίου σε κοκκώδη μορφή ή σε κρυσταλλική μορφή ενώ για πιο άμεση απορρόφηση μπορούμε να ψεκάσουμε το φύλλωμα της καλλιέργειας με υγρά ή υδατοδιαλυτά λιπάσματα μαγγανίου.

μαγγανιο λιπασμα φυτα καλλιεργειες
Μαγγάνιο: Τι προσφέρει ως λίπασμα σε φυτά και καλλιέργειες

Κι ένα μυστικό για τα ιχνοστοιχεία στα φυτά

Στα γεωπονικά καταστήματα, θα συναντήσουμε και διάφορα διαφυλλικά λιπάσματα που περιέχουν στη σύνθεση τους δύο ή περισσότερα ιχνοστοιχεία για την βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών.

Μοιράσου το άρθρο με τους φίλους σου:
Διαφήμιση
Compo

Σχόλια (1)

  1. ΦΡΑΓΚΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
    01/06/2023

    Σωστα και ενδιαφεροντα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *