Ποια είναι τα κατάλληλα υποκείμενα καρποφόρων δέντρων για εμβολιασμό

Υποκείμενα καρποφόρων δέντρων

Με το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα δέντρα στα οποία δίνουμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε, από παραδοσιακές ή νέες ποικιλίες, όσον αφορά την βελτίωση της παραγωγής και την ανθεκτικότητα σε διάφορες δυσμενείς συνθήκες. Όπως είδαμε σε προηγούμενα άρθρα, υπάρχουν 5 βασικοί τρόποι για τον εμβολιασμό των καρποφόρων δέντρων, οι οποίοι χωρίζονται κυρίως σε ενοφθαλμισμούς, όπου το εμβόλιο που χρησιμοποιείται περιέχει ένα οφθαλμό, και σε εγκεντρισμούς, όπου το εμβόλιο περιέχει περισσότερους από έναν οφθαλμούς.

Η εποχή που γίνεται ο εμβολιασμός των καρποφόρων δέντρων διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εμβολιασμού και το είδος του δέντρου που θέλουμε να μπολιάσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν ακόμα βασικό παράγοντα επιτυχίας των εμβολιασμών που είναι η επιλογή του κατάλληλο υποκείμενου στο οποίο εμβολιάζουμε την επιθυμητή ποικιλία. Είναι γνωστό ότι δεν εμβολιάζονται όλα τα είδη καρποφόρων δέντρων σε όποιο υποκείμενο επιθυμούμε, καθώς πρέπει να υπάρχει συμβατότητα των ειδών στο μπόλιασμα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε είδος καρποφόρου δέντρου ποιο μπορούμε να εμβολιάσουμε.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε σε ποιο υποκείμενο έχει εμβολιαστεί ένα νεαρό δέντρο που επιλέγουμε να αγοράσουμε, καθώς το υποκείμενο επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της ποικιλίας που έχουμε επιλέξει, την αντοχή της σε χαμηλές θερμοκρασίες, τη αντοχή του δέντρου σε ασθένειες της ρίζας και του λαιμού, καθώς και της ανθετικότητητας του σε διάφορους τύπους εδαφών (πχ. ασβεστώδη).

Διαφήμιση

Πώς κάνουμε εμβολιασμό δέντρων σε άλλο υποκείμενο;

Τα υποκείμενα των καρποφόρων δέντρων πάνω στα οποία εμβολιάζονται τα διάφορα είδη και ποικιλίες καρποφόρων δέντρων διακρίνονται σε:

α) Σπορόφυτα

Υποκείμενα που προέρχονται από σπόρο (εγγενής πολλαπλασιασμός) και εμφανίζουν σημαντική ανομοιομορφία στα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με το μητρικό δέντρο από το οποίο πήραμε τον σπόρο.

β) Κλωνικά

Υποκειμένα που προέρχονται από μοσχεύματα (τμήματα βλαστών), παραφυάδες ή καταβολάδες. Δίνουν φυτά ίδια με τα μητρικά από τα οποία προέρχονται (αγενής πολλαπλασιασμός) και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ομοιόμορφους οπορώνες.

Τρόποι εμβολιασμού για το μπόλιασμα δέντρων
Πώς εμβολιάζουμε τα καρποφόρα δέντρα;

Ποια υποκείμενα καρποφόρων δέντρων είναι συμβατά και με ποια είδη

Αβοκάντο
Οι ποικιλίες αβοκάντο εμβολιάζονται σε υποκείμενο Αβοκάντο.

Αμυγδαλιά
Οι ποικιλίες αμυγδαλιάς εμβολιάζονται υποκείμενα Αμυγδαλιάς, Ροδακινιά; και Αμυγδαλοροδάκινου (Gf667).

Αχλαδιά
Οι ποικιλίες αχλαδιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενο Αγριαχλαδιάς.

Βερικοκιά
Οι ποικιλίες βερικοκιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Βερικοκιάς, Ροδακινιάς και Μυροβάλανου.

Δαμασκηνιά
Οι ποικιλίες δαμασκηνιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Μυροβάλανου.

Ελιά
Οι ποικιλίες ελιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Αγριελιάς και Ελιάς.

Καρυδιά
Οι ποικιλίες καρυδιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Καρυδιάς (Κοινή ή Βασιλική ποικιλία).

Κερασιά
Οι ποικιλίες κερασιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Αγριοκερασιάς και Μαχαλέπι.

Λεμονιά
Οι ποικιλίες λεμονιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκέιμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopatra, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνας.

Διαφήμιση

Λωτός
Οι ποικιλίες λωτού εμβολιάζονται σε υποκείμενο Λωτού.

Μάνγκο
Οι ποικιλίες μάνγκο εμβολιάζονται σε υποκείμενο Μάνγκο.

Μανταρινιά
Οι ποικιλίες μανταρινιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopara, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνας.

Μηλιά
Οι ποικιλίες μηλιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενο Μηλιάς.

Πορτοκαλιά
Οι ποικιλίες πορτοκαλιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopatra, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνα.

Ροδιά
Οι ποικιλίες ροδιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Ροδιάς.

Ροδακινιά
Οι ποικιλίες ροδακινιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Ροδακινιάς, Αγριοροδακινιάς και Αμυγδαλοροδάκινου.

Πώς επιλέγουμε εμβόλια για το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων
Πώς επιλέγουμε εμβόλια για το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων

Κι ένα μυστικό για τα υποκείμενα των καρποφόρων δέντρων

Η επίδραση των υποκειμένων των καρποφόρων δέντρων στη ζωηρότητα ανάπτυξης μιας ποικιλίας θεωρείται το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του υποκειμένου και σύμφωνα με αυτό, τα υποκείμενα των καρποφόρων δέντρων διακρίνονται σε νάνα, ημινάνα και ζωηρά.

Μοιράσου το άρθρο με τους φίλους σου:
Διαφήμιση

Σχόλια (25)