εικόνα

Πυκνή – αραιή φύτευση και αερισμός των φυτών