εικόνα

Καλησπέρα Έχω μία Δάφνη η οποία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και σήμερα την κλάδεψα χρειάζεται να ρίξω χαλκό για το κρύο;