εικόνα

Βόρακας σε ξινά (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά)