εικόνα

Ωραιοφυλλο και βιγονίτσες, φύτευση στην ίδια γλάστρα.