εικόνα

Μολόχα-Γεράνι και λεπιδόπτερο "Cacyreus Marshalli"