εικόνα

Πώς να συντέμνονται τα κλαδιά βραχίονες της πορτοκαλιάς ;