εικόνα

Μαύρη κηλίδα σε καινούριες τριανταφυλλιές. Ψεκαζω παρά την ζέστη;