εικόνα

Γιατί εμφανίζονται τρύπες στα φύλλα της τριανταφυλλιάς;