εικόνα

Σταμάτημα ανάπτυξης λουλουδιού (λαγκεστρέμια) σε γλάστρα