εικόνα

Τι είναι αυτό το άσπρο σαν βαμβάκι που έχει βγάλει το φυτό μου;