εικόνα

Που οφείλονται τα καφέ στίγματα στους καρπούς της τομάτας;