εικόνα

πως θα μπορούσα να δέσω και με τι υλικό τα ψηλά δέντρα που έχω στο μπαλκόνι και συνεχώς τα ρίχνει ο αέρας