εικόνα

Πώς θα εκρίζωση ΟΡΙΣΤΙΚΆ τα καλάμια baboo???)