εικόνα

Νέα φυντάνια λεμονιάς και πορτοκαλιάς πέφτουν. Τι φταίει;