εικόνα

Από ποιους καρπούς των λαχανικών και από ποιο μέρος του φυτού κρατάμε σπόρο;