εικόνα

Είναι το φυτό "Quisqualis indica" γνωστό με κάποια άλλη ονομασία;