εικόνα

Έχω μια ροδια χρόνια τώρα δεν κάνει ούτε ένα ρόδι μόνο φύλλα γιατί