εικόνα

Αρεκα: μαύρα στίγματα και κιτρίνισμα φύλλων στις άκρες.