Πότε και πώς γίνεται το κλάδεμα της ροδιάς

Πολλοί ερασιτέχνες καλλιεργητές πιστεύουν ότι η καλλιέργεια της ροδιάς δε χρειάζεται κλάδεμα. Ωστόσο, όταν αφήνεται ακλάδευτο το δέντρο της ροδιάς εμφανίζει πυκνή βλάστηση με μειωμένη καρποφορία. Κλαδεύουμε λοιπόν τις ροδιές για να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πότε και πώς γίνεται το κλάδεμα της ροδιάς.